Wypożyczalnia

Jesteśmy pierwszą w Europie wypożyczalnią super e-bikes !

Wypożyczenie w Zielonej Górze:
100 zł - 2h
200 zł - 5h
400 zł - 24h

Możliwe wypożyczenie z dowozem do klienta na terenie Polski - czas wypożyczenia i cena ustalana indywidualnie !

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i rezerwację od Pn-Pt w godzinach 9.00-19.0

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fasterbike Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Ametystowa 13 65-012, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest Wojciech Babiuch, z którym możesz się kontaktować bezpośrednio lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

 2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

 2. realizacji naszych obowiązków prawnych i uprawnień (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z: ustawy kodeks cywilny, ustawy prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy ordynacja podatkowa.

 3. obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia lub wykonywania umowy z nami zawartej, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań administracyjnych, sądowych, podatkowych, kontrolnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 7. analizy i statystyki będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 1. Okres przechowywania danych.

Z uwagi na ustawowy okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres przechowywania ksiąg podatkowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy, o której mowa w pkt II.1.

Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe, IT)

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 4. przenoszenia danych;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. niezbędne do realizacji umów oraz obowiązków ustawowych, o której mowa w pkt. II.1 - II.6;

 2. dobrowolne w zakresie celów, o których mowa w pkt. II.7.

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Takie cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Nadto cofnięcie zgody nie dotyczy sytuacji realizacji przez nas obowiązków wymaganych przez prawo lub może prowadzić do sytuacji odmowy realizacji przez nas zobowiązań umownych.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]